Revize v domě a bytě: Jak často jsou povinné?

Zář 7, 2023
Lifestyle
1 0

V posledních letech narůstá počet požárů způsobených nevyhovujícím stavem komína nebo solárními panely. K častým příčinám požárů patří také závady na elektroinstalaci nebo topidlech. Předcházet požárům z těchto důvodů je přitom zcela jednoduché. Stačí nechat vše pravidelně kontrolovat. Revize doporučujeme nejen všem vlastníkům nemovitostí, ale také v případě, že nemovitost prodáváte. I v takovém případě si totiž ušetříte spoustu starostí. Věděli jste, že jako prodávající máte zodpovědnost za případné škody ještě dalších pět let? Nový majitel po vás může chtít uhradit škody v případě, že nedostane peníze od pojišťovny z důvodu neprovedení revizí a kontrol.

Elektřina – povinné to není, ale je to jistější

Elektrické rozvody a veškerá elektrická zařízení v domech podléhají povinné kontrole pouze ve chvíli, kdy se odběrné místo připojuje do sítě. Nová přípojka tedy vyžaduje revizi vždy. Stará elektrická přípojka revizi vyžaduje jen v případě, že potřebujete připojit nový elektroměr. Revize je potřeba ke kolaudaci.

Vhodné je však revizi elektroinstalace a elektrických zařízení udělat také v případě, že jste rekonstruovali. A v ideálním případě je dobré se na odborníky pro potřebu revize obracet v pravidelných intervalech. Jako prevence stačí nechat vše zkontrolovat jednou za pět let. Mimořádnou revizi by pak měli udělat ti, kteří chtějí nemovitost prodat. Revizní zprávu je dobré přidat k další dokumentaci při prodeji. Je pravda, že do zdí nikdo nevidí. A pro vás jako pro prodávajícího bude lepší mít v ruce dokument, který dokáže, že jste před prodejem nic nezanedbali. Jak jsme již naznačili, kupující se na vás v případě poruchy může obrátit ještě následujících pět let. V případě škody, kterou nevyplatí pojišťovna po vás bude moci požadovat peníze.

Plyn také není povinné kontrolovat

Stejně jako u revize elektřiny, také u plynu platí, že v soukromých domácnostech nejsou revize v průběhu používání povinné. Nutná je revize jen při prvním uvedení do provozu. Majitelé mají jen povinnost používat zařízení bezpečně. I přesto je i v tomto případě lepší, pokud necháte plynová zařízení zkontrolovat jednou za rok. U nových kotlů je to dokonce podmínka pro případnou reklamaci. Také v tomto případě je vhodné požádat o revizi při prodeji, a to ze stejných důvodů jako v případě elektřiny.

Kotel na tuhá paliva

V případě kotlů na tuhá paliva je třeba nechat udělat revizi každé tři roky. Povinnost se týká všech spalovacích zdrojů na tuhá paliva s příkonem nad 10 kW napojených na ústřední vytápění domů včetně krbových vložek nebo kamen s výměníkem.

U komínů je kontrola povinná

V případě spalinových cest a komínů se rozlišuje kontrola a čištění. Pro kontrolu i pro čištění jsou stanovené povinné lhůty v závislosti na výkonu spotřebiče a také na druhu paliva. U pevných a kapalných paliv hraje roli také topná sezóna. V případě kotlů do 50kW je kontrola povinná jednou ročně a čištění třikrát do roka. U kapalných paliv stačí čistit dvakrát ročně, plynné pak jednou za rok. V případě sezónního provozu jsou lhůty pro čištění u pevných paliv dvakrát za rok a u plynných i kapalných jednou do roka.

V případě kotel, který má výkon nad 50kW je povinná kontrola i čištění u pevných paliv dvakrát za rok. V ostatních případech pak jednou ročně.

Hromosvod

Máte na domě hromosvod? Pak byste rozhodně neměli zapomínat ani na něj. U hromosvodu totiž platí povinnost pravidelných kontrol. Výchozí revize hromosvodu se dělá při uvedení do provozu. Pravidelné kontroly se pak liší podle toho, kdy byl na dům hromosvod instalovaný a také podle použití materiálů. Jednou za pět let podléhají revizi hromosvody instalované do 1. února 2009. V případě hromosvodů instalovaných po 1. únoru 2009 je povinné provádět vizuální kontrolu každé dva roky a úplnou revizi pak jednou za čtyři roky. V případě úderu blesku nebo po celkové rekonstrukci domu je pak ze zákona vyžadovaná mimořádná revize hromosvodu.

Jak je to v bytových domech?

V případě bytových domů podléhá povinnosti revizí celý dům. Revize má v takovém případě na starosti majitel celé nemovitosti nebo společenství vlastníků. Kromě výše zmíněných revizí je potřeba v budovách s výtahem kontrolovat pravidelně také výtah. A samozřejmě je nutné nechat pravidelně zkontrolovat také předměty protipožární ochrany. Pokud byt prodáváte, můžete si pro kupujícího veškeré revizní zprávy vyžádat právě od majitele.