Na co si dát pozor při stěhování do nájmu?

Čvn 30, 2020
Lifestyle
2 0

Stěhujete se do nájmu a nevíte co a jak? Nenechte se nachytat častými kličkami, na kterých můžete ztratit čas i peníze.

(Pro)nájem vs. podnájem

Pozor na záměnu těchto dvou slov, nemusí se vám vyplatit. Nájmem se rozumí klasická situace, kdy vám majitel bytu pronajme byt k užívání na základě podmínek platných v občanské zákoníku pro nájemníky. Týká se vás tak zákonná výpovědní lhůta, zákonem dané podmínky výpovědi a další práva, ale také povinnosti ze zákona vypovídající. Podnájmem se rozumí situace, kdy nájemník dále najímá prostor třetí osobě (podnájemníkovi). Podnájemník má závazek vůči nájemníkovi a nájemník zase vůči majiteli nemovitosti. Z toho vyplývá několik skutečností: podnájem automaticky zaniká zánikem nájmu a k jeho vzniku je potřeba souhlas majitele nemovitosti. To platí i pro bydlení v družstevním bytě. Pokud si najímáte byt, který je ve vlastnictví družstva, pokud vám jej najímá osoba, která jej má v užívání a nikoli přímo družstvo, jedná se o podnájem.

Podnájem často vzniká jako určitá forma spolubydlení, proto je možné v tomto případě zakázat kouření, domácí mazlíčky a další aktivity, které by v nájemní smlouvě nebyly vymahatelné.

Platby a termíny

Nenechávejte se okrádat lidmi, kteří se budou snažit svoje závazky pokrýt z vaší kapsy, nad rámec nájmu. Konkrétně se bavíme o příspěvku do fondu oprav, který má jít z kapsy majitele nemovitosti, ale majitelé jej čím dál tím častěji zahrnují do poplatku za služby, který hradí nájemník. Nemovitost patří majiteli a její zhodnocování není v žádném případě vaše starost. Proto neplaťte víc, než musíte. Poplatek za služby může zahrnovat provoz výtahu, vodné a stočné, úklid společných prostor, svoz odpadu a osvětlení společných prostor.

Vyjednejte si s nájemcem termín plateb nájmu tak, aby nekolidoval například s vašim výplatním termínem v práci, jinak budete muset mít ze začátku rezervu, abyste platby zvládali. Dobře si zkontrolujte, jak je na tom platba záloh, kdy se vyúčtovává voda, plyn a elektřina, aby vás v půlce roku nepřekvapil přeplatek za topení. Při prohlídce se ptejte, kdy a jak se rozpočítává topení, kdy začíná a končí topná sezóna, pokud je byt vytápěn dálkově.

V nájemní smlouvě musí být uvedeno, která část platby záloh pokrývá kterou službu a v konci zúčtovacího období byste měli dostat podrobné vyúčtování. Pokud v nájemní smlouvě nejsou zálohy uvedeny a rozpočítány a platba za byt je tím pádem včetně energií, není možné, aby pronajímatel po nájemníkovi požadoval doplácení, neboť neexistující zálohy nelze vykalkulovat. Pak logicky není jasný rozsah vaší spoluúčasti na platbě záloh. Pronajímatel může žádat nájemníka o šetření energií a ve smlouvě vyžadovat odpovědnost nájemníka vůči nadměrné spotřebě (například extrémní přetápění nebo plýtvání vodou může stát za sezónu desetitisíce). Přemýšlejte proto nad obsahem vět a slov ve smlouvě uvedených a nenechte se umlčet tvrzením, že “se to takhle běžně píše”.

Pozor na stav před a po

K provedení stavebních úprav potřebujete souhlas majitele. Možná nad tím máváte rukou, protože nemáte v plánu v bytě stavět příčku nebo nové okno. Stavební úpravou se v tomto případě může myslet i pouhé přivrtání poliček a pověšení obrázku. Proto se při navazování tohoto smluvního vztahu ptejte, jak se majitel bytu k těmto úpravám staví. Pokud úpravu provedete bez majitelova vědomí a ten bude požadovat její nápravu (ihned nebo po skončení nájmu), je vaší povinností uvést situaci do původního stavu.

Majitel nemovitosti má právo ji čas od času zkontrolovat, vždy však za vaší přítomnosti a za vašeho vědomí. Jste povinni kontrolu nemovitosti majiteli umožnit, ale majitel nesmí do bytu vstoupit za vaší nepřítomnosti, pokud jste o to výslovně nepožádali.

Důležitou součástí dohody je předávací protokol, který popisuje stav měřičů, vybavení, jeho počet a případné závady. Hlavně pokud si pronajímáte byt částečně nebo plně vybavený spotřebiči, šatní skříní, koberci nebo dalším nábytkem. Nechte zaprotokolovat každou závadu, kterou nebudete chtít později platit. Dohodněte se také na tom, kdo hradí menší opravy v bytě, opravy spotřebičů a revizi kotle. Nevíte si rady, zda jsou nájemcovy nároky legální? Pročtěte si tahák nájemníka a nic vás nepřekvapí.